Avgifter

Avgifter

Det mesta på biblioteket är gratis, men vissa tjänster kostar och avgifter finns.

Beställningsavgifter

Fjärrlån (Lån från bibliotek utanför Värmdö kommun): 30 kr per media.
Utlandsbeställningar samt kopior från universitet och högskolor har en självkostnadsavgift. Kopior kostar för det mesta minst 50:- och ett fjärrlån från utlandet minst 150:-
Barn (under 18 år) betalar inga beställningsavgifter. Talböcker kostar inget att beställa.


Förseningsavgifter

Om du återlämnar försent. Som låntagare är du ansvarig för lämna tillbaka dina lån i tid.
Det gäller även om du inte fått en påminnelse från biblioteket via sms eller e-post från biblioteket.
Förseningsavgiften börjar räknas från första dagen efter återlämningsdatumet.

DVD-filmer: 10 kr per försenad dag

14-dagarslån: 5 kr per försenad dag

Övriga medier: 10 kr per media och påbörjad vecka

Räkningsutskick: 25 kr

Maxavgift per återlämningstillfälle: 350 kr

Barn (under 18 år), lärare, förskolor, dagbarnvårdare samt talbokslåntagare och boken-kommer-låntagare betalar inga föreseningsavgifter.


Ersättningsavgifter

Om du har tappat bort det du lånat eller om det du lånat har förstörts behöver du betala ersättningsavgift.

Barnmedia: 150 kr

Vuxenmedia allmänt: 250 kr

Pocket: 75 kr

Tidskrifter: 75 kr

CD-skiva: 200 kr

DVD och TV/datorspel: 600 kr

Förlorat lånekort: 20 kr. Barn under 18 år får två lånekort gratis.

Barn (under 18 år), lärare, förskolor och dagbarnvårdare samt talbokslåntagare och boken-kommer-låntagare betalar inga ersättningsavgifter.
Barns vårdnadshavare ska dock meddela biblioteket om media blivit förstört eller förlorats. Detsamma gäller lärare, förskolor och dagbarnvårdare.

Du kan få betala mediets egentliga pris om värdet vesäntligt överstiger avgiften. Du har inte rätt att få återbetalning om mediet senare hittas och återlämnas.


Övriga avgifter

Plastpåse: 3 kr

Kopia eller utskrift A4: 3 kr per sida i sv/vi eller färg. Dubbelsidigt 6 kr.

Kopia eller utskrift A3: 8 kr per sida i sv/vi. Dubbelsidigt 16 kr.

Kopia eller utskrift A3, färg: 12 kr per sida. Dubbelsidigt 24 kr.

Program: max 50 kr.

Barn under 18 år har rätt att få kopiera fem sidor gratis.


Om du har en skuld

Om du har en skuld till biblioteket på 100 kr eller mer blir du spärrad från att låna nya böcker eller låna om de du har hemma tills dess att skulden är betald.

Har du frågor om avgifter?

Kontakta biblioteket om du har frågor om avgifter. Du kan antingen e-posta till info.bibliotek@varmdo.se eller ringa 08-570 482 27, under Gustavsbergs biblioteks öppettider.

Formulär

Bokcirkel på många språk!

Ja, jag är intresserad av att vara med i den nya bokcirkeln:

Sök

Språk