Digitalt författarlexikon

Digitalt författarlexikon

Sök och hitta information om författare i databasen Alex författarlexikon

Alex författarlexikon

Databasen Alex författarlexikon innehåller presentationer av mer än 6000 författare från hela världen. Du får även förslag på var du kan läsa mer om dem. Databasen är tillgänglig hemifrån eller på biblioteket. Du loggar in med ditt lånekortsnummer.

Länk till Alex författarlexikon

Sök

Språk