Nya regler, taxor och avgifter 2023

Nya regler, taxor och avgifter 2023

Läs om bibliotekets förändringar av regelverk och avgifter

Det nya året innebär vissa förändringar i bibliotekets regler, taxor och avgifter.

Medier för barn och ungdomar är undantagna från förseningsavgifter och ersättningsavgifter.

Ersättningen för vuxenlitteratur, lånad av en vuxen, blir den faktiska kostnaden biblioteket haft för inköp om den överstiger 300 kr.

 

Nya fastställda taxor och avgifter för 2023

Beställningsavgifter

 • Fjärrlån: 40 kr
 • Utlandsbeställning, minsta kostnad: 150 kr
 • Kopior från universitet och högskola, minsta kostnad 50 kr, därefter självkostnadspris:

Undantagna från beställningsavgift är barn och ungdomar under 18 år. Vid beställning av talböcker utgår ingen beställningsavgift.

 

Förseningsavgifter

 • DVD-film: 15 kr per påbörjad vecka
 • 14-dagrs-lån: 5 kr per försenad dag
 • Övriga medier: 15 kr per media och påbörjad vecka (inkl tidskrifter, TV- och datorspel)
 • Räkningsutskick: 50 kr
 • Maxavgift per återlämningstillfälle: 350 kr

Barn och ungdomar under 18 år betalar ingen förseningsavgift. Likaså lärare, förskolor ochdagbarnvårdare. Vid försening av talböcker utgår ingen förseningsavgift. Vuxna betalar inga förseningsavgifter för barn- och ungdomslitteratur.


Ersättningsavgifter

 • Vuxenmedia allmänt: 300 kr
 • Pocket: 75 kr
 • Tidskrifter: 75 kr
 • CD-skiva: 200 kr
 • DVD och TV/datorspel: 600 kr
 • Förkommen fjärrlånad media, lägsta nivå: 500 kr

Barn och ungdomar under 18 år och lärare/förskolelärare betalar inga ersättningsavgifter (undantag för TV- och datorspel).


Övriga avgifter

 • Kopia A4, svartvit, per enkel sida: 3 kr
 • Kopia A4, färg, per enkel sida: 6 kr
 • Kopia A3, vartvit, per enkel sida: 8 kr
 • Kopia A3, färg, per enkel sida: 12 kr
 • Författarbesök och andra program: maxavgift 50 kr

Sök

Språk