Biblioteket och barns tidiga språkutveckling

Biblioteket och barns tidiga språkutveckling

Biblioteket välkomnar barn redan från tidig ålder. Hos oss hittar du inspiration till högläsning och stöd för språk- och läsutveckling.

Språktåget

Regionbibliotek Stockholms län har tillsammans med barnhälsovården och logopeder tagit fram Språktåget, ett material som ska stimulera små barns språkutveckling. Materialet innehåller bl. a. informationsfolder, en lista på extra språkstödjande böcker och ett gåvokort.
På Värmdö bibliotek är böckerna från listan placerade i en särskild hylla på barnavdelningen och märkta med Språktågets logga.

Gåvoboken

I samband med barnhälsovårdens hembesök hos alla nyfödda barn i Värmdö kommun får familjen ett gåvokort från Språktåget att ta med till biblioteket för att hämta sin presentbok. Syftet med gåvan är att ge alla barn möjlighet att tidigt komma i kontakt med böcker.

Biblioteksbesök - föräldragrupper

Besök på biblioteket för nyblivna familjer ingår i det program för föräldragrupper som erbjuds av Barnavårdscentralen. Besöket innehåller information om böcker och läsning kopplat till barns tidiga språkutveckling och en rundvandring på biblioteket.

Aktiviteter och evenemang för små barn

Biblioteket erbjuder olika aktiviteter för små barn och familjer. Aktuellt utbud hittar du under fliken "Evenemang" här på hemsidan.

Om att läsa på olika sätt

Här är en länk till vår sida om särskilda behov där du hitta mer om att läsa på olika sätt.

Sök

Språk