Använda webbplatsen

Här finns information om hur webbplatsen fungerar.

Bibliotekets webbplats ska vara enkel att använda och fungera för så många som möjligt.
Här nedanför är en länk till hemsidans tillgänglighetsredogörelse. I den beskrivs hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här står också hur du kan rapportera eventuella problem till oss.

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen (länk)

Sök

Språk