Världens bibliotek

Världens bibliotek

Här finns digitala böcker på många olika språk. Läs och lyssna, inget lånekort behövs.

Världens bibliotek är en hemsida med gratis e-böcker på många olika språk.
Det finns digitala böcker både för barn och vuxna och a
lla som är i Sverige kan använda den.

Världens bibliotek är ett samarbete mellan Det kungliga biblioteket i Danmark, Nationalbiblioteket i Norge och Kungliga biblioteket i Sverige.

Här kommer du till hemsidan Världens bibliotek


 

Sök

Språk