Fjärrlån

Har biblioteket inte det du vill låna? Mycket kan lånas från andra bibliotek i Sverige eller utlandet. Det kallas fjärrlån. Är du över 18 år kostar det att fjärrlåna.

När du loggat in finns fjärrlåneformuläret längre ner på denna sida.

Med hjälp av bibliotekets nationella och internationella nätverk erbjuds medborgare möjligheten att få låna medier som Värmdö bibliotek inte äger eller kan erbjuda. Vi lånar i första hand från andra folkbibliotek i Stockholms län, om det som efterfrågas inte finns där vänder vi oss till andra bibliotek.

  • Media som redan finns på Värmdö bibliotek fjärrlånas inte från andra bibliotek.

  • DVD-filmer kan i enstaka fall beställas från Svenska Filminstitutet.

  • Musikinspelningar fjärrlånas inte

  • Kurslitteratur är ofta svår att fjärrlåna då leveranstiden kan vara lång. Möjligheten till omlån är ofta liten. Det är därför bättre att du först söker på det universitets- eller högskolebibliotek, som är kopplat till din utbildning. Det är de som har huvudansvaret för din kurslitteratur.

  • Samma sak gäller för kurslitteratur inom andra former av vuxenutbildning.

  • Av miljö- och kostnadsskäl fjärrlånas i första hand medier som finns inom Stockholms län.

  • Ett fjärrlån kostar 30 kr per bok/media. För lån utanför Norden debiteras utöver 30 kr även den kostnad som biblioteket får betala för lånet, minst 150 kr.

  • För kopior tas självkostnadspris, ofta minst 50 kr.

  • Värmdö bibliotek kan inte garantera att, eller när du får din bok. Det är det långivande bibliotekets regler som gäller i fråga om lånetid, omlån och låneregler. För att undersöka ifall omlån av fjärrlån kan göras, måste du kontakta Värmdö bibliotek några dagar innan lånetiden går ut.

  • Ibland väljer Värmdö bibliotek att köpa in boken istället för att fjärrlåna den och då kan leveranstiden bli längre.

Fjärrlåneansökan

Sök

Språk