Så hanterar vi personuppgifter

Här hittar du information om behandling av personuppgifter på biblioteket och i Värmdö kommun.

Biblioteken i Värmdö sparar personuppgifter om dig för att kunna registrera pågående lån och kunna kontakta dig när en reserverad bok finns att hämta eller om du inte lämnat tillbaka dina lån i tid.

Vi sparar uppgifter om ditt namn, personnummer, folkbokföringsadress, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar även ditt lånekortsnummer, PIN-kod (krypterat), hembibliotek och bibliotekssystemets låntagar-id.

Uppgifterna används för utskick av påminnelser, övertidsvarningar, reservationsmeddelanden och räkningar. Uppgifterna används också vid personuppgiftuppdateringar från SPAR. Uppgifterna används inte i något annat syfte.

Om du har skapat Minneslista eller Lånehistorik här på vår webb sparas även dessa uppgifter. Dessa kan dock biblioteket inte del av eller hantera.

 

Läs mer på Värmdö kommuns hemsida om behandling av personuppgifter i Värmdö kommun

Sök

Språk