Lånevillkor

Följande regler gäller för ditt lånekonto och dina lån.

Lånevillkor för Värmdö bibliotek

För att ta del av de flesta av bibliotekets tjänster behöver du ett låntagarkonto. Till kontot hör ett lånekort. Vill du inte ha ett fysiskt lånekort kan ditt personnummer tillsammans med PIN-kod användas för identifiering. Till kontot hör ett ID-nummer som biblioteket använder i elektronisk kommunikation med dig.

Att låna böcker och annat material är gratis. Det är också kostnadsfritt att reservera media som ägs av Värmdö bibliotek. För vissa tjänster, till exempel fjärrlån, tar biblioteket en administrativ avgift.

Lånekortet/kontot

Öppnas utan kostnad mot uppvisande av giltig fotolegitimation och mot att du lämnar dina person- och kontaktuppgifter samt att du godkänner att Värmdö bibliotek kan hantera dem för internt bruk.

Barn under 18 år ska ha vårdnadshavares skriftliga medgivande. Ifylld Medgivandeblankett lämnas på biblioteket vid aktivering av kontot.

När barnet fyller 18 år spärras kontot tillfälligt till dess att de nya villkoren som gäller när man är vuxen, har accepterats. Detta görs i personlig kontakt med bibliotekets personal. Medtag giltig fotolegitimation.

Då barn har särskilt förmånliga villkor vad gäller befrielse från avgifter rekommenderas att de får egna lånekort. Du som är vårdnadshavare ska inte använda barns lånekort/konto för eget bruk. Du och har också ansvar för att kontakta biblioteket om det som lånats t ex har gått sönder eller tappats bort.

Ett lånekort/konto som inte använts för lån på 36 månader raderas om alla lån och avgifter är avslutade.

Ditt ansvar

Är att snarast spärra borttappat kort eller om du tror att dina användaruppgifter kommit i fel händer. Det gör du genom att logga in på Mina sidor på www.varmdo.se/bibliotek.  Du kan också kontakta biblioteket direkt. Ditt kort och konto är en personlig värdehandling och ska hanteras så.

Är att hålla dig informerad om pågående lån och om de återlämningstider som gäller så att de återlämnas i tid. Genom att logga in på www.varmdo.se/biblitotek kan du få aktuell status under Mina sidor/Mina lån. Man kan också få sms- eller e-postpåminnelse ett par dagar innan lånetiden går ut genom tjänsten Övertidsvarning.

Är att se till att biblioteket har korrekta kontaktuppgifter. Vi kommunicerar mestadels via sms och e-post så därför är det viktigt att du håller dessa uppgifter uppdaterade. Det gör du själv via Mina sidor på www.varmdo.se/bibliotek Du kan också få hjälp på biblioteket.
Uppgifter vad gäller namn eller folkbokföring inhämtar biblioteket regelbundet från Statens personadressregister, SPAR.

Är att, om du är myndig, betala ersättnings- och/eller förseningsavgifter om du tappat bort, råkat förstöra något du lånat eller om du lämnat tillbaka det du lånat för sent. Ditt bibliotekskort/konto spärras när obetalda avgifter överstiger 100 kr. Det öppnas på nytt när hela avgiften är betald. Ouppklarade lån eller skulder kan leda till att din rättighet att låna dras in och att ärendet kan komma att överlämnas till inkasso.

Övrigt

Vill du ha möjlighet att besöka biblioteket i Hemmesta och Djurö på egen hand när det inte är personal på plats, behöver du först komma till ett av Värmdös bemannade bibliotek för att godkänna tilläggsvillkor gällande tjänsten Meröppet.

Biblioteket tar inget ansvar för tekniska fel på den kostnadsfria påminnelsetjänsten Övertidvarning.

Biblioteket tar inget ansvar för eventuella skador som utlånat material kan förorsaka låntagarens uppspelningsutrustning.

Relaterad information

Se information om hantering av personuppgifter här.

Läs mer om försenings- och ersättningsavgifter här.

Information om lånetider och omlånemöjligheter hittas här.

Villkor för Meröppet kan läsas om här.

Organisation/ Politik

Beslut om avgifter fattas av kommunfullmäktige i Värmdö kommun.

Folkbiblioteken i Värmdö är en del av Kultur- och fritidskontoret inom Värmdö kommun.

Sök

Språk