Om Värmdö bibliotek

Värmdö bibliotek består av tre biblioteksenheter samt en läs- och skaparbuss. Verksamheten ingår i Kultur- och fritidskontoret och beslutande organ är Kultur- och fritidsnämnden. Folkbibliotekets verksamhet styrs av den nationella bibliotekslagen, kommunens biblioteksplan samt lokalpolitiska mål.

Länk till den nationella bibliotekslagen (Sveriges riksdag)


Värmdö kommuns biblioteksplan (pdf)

En välfungerande biblioteksverksamhet är en av nycklarna till ett hållbart demokratiskt samhälle där invånare i alla åldrar är aktiva och har en hög livskvalitet. För att säkerställa den utvecklingen framåt har Värmdö kommun tagit fram en ny biblioteksplan som gäller fram till år 2023. Planen fokuserar på sju strategiska utvecklingsområden:

  •     Förskola

  •     Nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska

  •     Uppsökande verksamhet

  •     Tillgänglighet

  •     Digitalisering och medie- och informationskunnighet

  •     Hållbarhet och samverkan

De sju områdena har valts ut i dialog med den Nationella biblioteksstrategin och med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna i Värmdö.

Bibliotekets inköpsrutin

Här är en länk till Värmdö biblioteks inköpsrutin. Har du frågor om den får du gärna e-posta till info.bibliotek@varmdo.se.

Fjärrlån

Här är en länk till pdf om Värmdö biblioteks fjärrlånerutin.

HBTQ-certifierad verksamhet

"Våra verksamheter ska vara platser där du känner dig sedd och respekterad oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, livsåskådning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder."

Värmdö bibliotek är en HBTQ-certifierad verksamhet. HBTQ-certifieringen fokuserar på HBTQI+personers livsvillkor och normer i samhället.

Läs mer här i foldern om vårt arbete med HBTQ-frågor. (pdf)


Kontakta Värmdö biblioteks chef

Här kan du skicka ett e-postmeddelande.

Sök

Språk