Kopiera, skanna och skriva ut

Kopiera, skanna och skriva ut

På biblioteket kan du kopiera eller skriva ut dokument från lånedator.

 • Värmdös bibliotek erbjuder möjlighet till kopiering och utskrifter i A4.

 • Gustavsbergs bibliotek erbjuder även kopiering och utskrifter i A3.

Prislista

 • A4 sv/vi och färg kostar 3 kr/enkel sida. 6 kr/dubbelsidigt.

 • A3 sv/vi kostar 8 kr/enkel sida. 16 kr/dubbelsidigt.

 • A3 färg kostar 12 kr/enkel sida. 24 kr/dubbelsidigt.

 • Du betalar med kort eller swish.

Länk till information om att låna dator på biblioteket.

Skanna själv med Android


1.    Öppna Google Drive-appen
2.    Längst ned till höger trycker du på: Lägg till 
3.    Tryck på: Skanna 
4.    Ta ett foto av det dokument du vill skanna

 • Anpassa skanningsområdet: Tryck på: Beskär  
 • Ta fotot igen: Tryck på: Skanna om aktuell sida 
 • Skanna ytterligare en sida: Tryck på: Lägg till

5.    Tryck på: Klar och spara det färdiga dokumentet


Lägg till en skanningsgenväg på startskärmen

1.    Öppna mobilen eller surfplattan med Android.
2.    Leta upp widgeten: Drive-skanning.
3.    Tryck och håll nere på widgeten.
4.    Dra den till din startsida. Du kan bli ombedd att välja ett konto.
5.    Välj den mapp du vill spara dokument i. Om du vill skapa en mapp trycker du på: Ny mapp .
6.    Tryck på Välj. Du ser mappnamnet i widgeten.

Får du problem med din telefon så googla din modell så kan du få hjälp.

Skanna själv med Iphone

Så här skannar du dokument på din iPhone, iPad eller iPod touch.
Du kan använda appen: Anteckningar för att skanna dokument och lägga till signaturer på din iPhone, iPad eller iPod touch.

1.    Öppna: Anteckningar och välj en anteckning eller skapa en ny.
2.    Tryck på kameraknappen  och tryck sedan på: Skanna dokument  .
3.    Placera ditt dokument så att kameran kan ”se” det.
4.    Om enheten är i Auto-läge skannas dokumentet automatiskt.                                          

 • Om du behöver skanna manuellt trycker du på slutarknappen eller på någon av volymknapparna.
 • Dra i hörnen så att skanningen passar på sidan och tryck sedan på: Behåll skanning.

5.    Tryck på: Spara eller lägg till/ behåll skanningen ytterligare skanningar till dokumentet.

Får du problem med din telefon så googla din modell så kan du få hjälp.

Formulär

Bokcirkel på många språk!

Ja, jag är intresserad av att vara med i den nya bokcirkeln:

Sök

Språk