Tillgänglighet

Värmdö bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskrivs hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service samt kända problem och om hur du kan rapportera brister till oss.

Vill du läsa om hur tillgängliga bibliotekets lokaler är kan du läsa det på denna del av hemsidan.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Värmdö biblioteks hemsida som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till info.bibliotek@varmdo.se eller kontakta oss på telefon, 08-570 482 27 under de tider biblioteket har öppet.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du e-postar till info.bibliotek@varmdo.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.
Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

•    Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
•    Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
•    Omslagsbilder saknar text om bilden saknas eller är dålig. (WCAG A 1.4.5)
•    Det går inte att navigera i alla delar av ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)

Leverantören arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Ambitionen är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under andra kvartalet 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

•    Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har gjort en intern testning, manuellt och med hjälp av https://web.dev/measure. Senaste granskningen gjordes 8 september 2021.

Redogörelsen uppdaterades 30 mars 2022.

Värmdö biblioteks hemsida publicerades 20 september, 2021.

Sök

Språk