Lämna inköpsförslag

Saknar du någon bok på biblioteket? Här kan du lämna inköpsförslag på det du önskar ska finnas i hyllorna.

Fyll i formulär om inköp

Logga in här på hemsidan. Då öppnas ett formulär där du kan fylla i ditt inköpsförslag.
Fyll i så mycket information du kan. Då blir det lättare att ta ställning till dina förslag. Ange också om du kan tänka dig ett så kallat fjärrlån. Då kan vi försöka låna hit boken från ett annat bibliotek utanför Värmdö kommun. Fjärrlån kostar 30 kronor.

Du får ett meddelande

Du får ett meddelande om det du föreslagit har köpts in och i så fall reserveras det automatiskt åt dig.

Lämna inköpsförslag

Sök

Språk