Om normer

Ordlista

Asexualitet är ett begrepp som beskriver en sexuell läggning som ofta handlar om som personer inte vill eller kan ha sexuella relationer.

Biologiskt kön anger vanligen medicinska normer för vad som räknas som en manlig kropp respektive en kvinnlig kropp, baserat på hur inre och yttre könsorgan 'ska' se ut, och vilka kombinationer av hormoner och kromosomer som ska räknas till manliga respektive kvinnliga kroppar. Det är inte så enkelt som antingen man eller kvinna, utan ett icke-binärt spektrum av olika kombinationer.

Bisexualitet är en sexuell läggning som ofta handlar om förmågan att bli sexuellt attraherad och förälskad i personer oavsett av deras kön.

En Cis-person är någon som har alla perspektiv av kön (mentalt, socialt, juridiskt och biologiskt) ”på samma sida”, det vill säga stämmer överens med samhällets normer för hur en man eller kvinna förväntas vara.

Heteronormer utgår från att alla människor är antingen man eller kvinna och att alla är heterosexuella.

Heterosexualitet är en sexuell läggning som ofta handlar om förmågan att bli sexuellt attraherad och förälskad i personer av ett annat kön än det egna.

Homosexualitet är en sexuell läggning som ofta handlar om förmågan att bli sexuellt attraherad och förälskad i personer av samma kön som det egna.

Intergender är dels könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen och dels en könsidentitet där personen identifierar sig som mellan, i flera eller bortom kategorier för kön.

Intersexualitet är en medicinsk diagnos och ett begrepp för personer vars kroppar bryter mot rådande medicinska normer och därför inte går att könsbestämma som manliga eller kvinnliga.

Könsidentitet är ett begrepp för den identitet som en person själv identifierar sig som vad gäller kön, alltså den mentala identiteten. Det mentala könet stämmer inte alltid överens med det biologiska, sociala eller juridiska könet. Det är alltid en person själv som identifierar sin könsidentitet.

Pansexualitet är en sexuell läggning som innefattar flera könsidentiteter, till skillnad från begreppet bisexualitet som utgår från två kön. Det kan också användas för att beskriva at en person är sexuellt attraherad av könsöverskridande människor och kroppar.

Queer sexualitet och queera könsuttryck kan handla om att en person på något sätt överskrider normer för hur sexualitet ska vara. Att identifiera sin sexualitet som queer är också ett sätt att låta bli att identifiera sin sexualitet. Queer identitet kan handla om att slippa eller låta bli att identifiera sig utifrån givna kategorier för kön och sexualitet.

Trans är ett paraplybegrepp. En transperson överskrider normer gällande en persons könsuttryck, -identitet, -tillhörighet och biologi. Transsexualism innebär att en person identifierar sig med en könsidentitet som inte stämmer överens med det biologiska och juridiskt tilldelade könet.

Tvåkönsnormer innebär att människor förväntas vara antingen man eller kvinna och bete sig enligt normer för ”manligt” eller ”kvinnligt”, i enlighet med det biologiska och juridiskt tilldelade könet.

 

Källa: "Inkludera: jämställdhet och HBTQ i organisationen" av Frida Ohlsson Sandahl

Nya böcker med HBTQI+perspektiv

178113
Av: Rosenberg, Tiina
180457
Av: Stein, Gertrude
180458
Av: Korneliussen, Niviaq
179403
Av: Rochling, Patrik
179221
Av: Lindquist, Håkan
179220
Av: Algren, Viktor
178363
Av: Conley, Garrard
178114
Av: Hannah, Robert
178115
Av: Lindgren, Håkan
Mina sidor

Språk Språk

svenska svenska

Öppettider Öppettider

På gång

Röda Korsets språkcafé Gustavsberg

Startdatum: 2019-01-03
Slutdatum: 2019-06-13

Advokatjour i Runda huset 22 jan

Startdatum: 2019-01-22

Läsecirkel, onsdagar, på Gustavsbergs bibliotek

Startdatum: 2019-01-23
Slutdatum: 2019-05-24

Läsecirkel, torsdagar, på Gustavsbergs bibliotek

Startdatum: 2019-01-24
Slutdatum: 2019-05-25
Djurö skola

Djurö bibliotek

 

 


Gustavsbergs bibliotek

Gustavsbergs bibliotek


Hemmesta bibliotek

Hemmesta bibliotek, Skoldatateket och Språkoteket


Ingarö bibliotek

Ingarö bibliotek