Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Värmdö bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur bibliotek.varmdo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i huvudsak förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilka delar av webbplatsen som inte är helt tillgängliga kan du läsa mer om i avsnittet "Brister".

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla till info.bibliotek@varmdo.se så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Prioriterade åtgärder utifrån Funka Nu ABs granskning av webbplatsen

 • Säkerställ att rubrikstrukturen är korrekt och logisk. Det finns visuellt dolda rubriker på webbplatsen som vi rekommenderar er att ta bort.
 • Felmeddelanden i formulär behöver förbättras.
 • Se till att alla knappar och länkar går att uppfatta av användare med uppläsade hjälpmedel.
 • Ha beskrivande alt-texter på alla meningsbärande bilder.
 • Använd HTML i första hand och sedan wai-aria när det tillför nytta för användare.
 • Säkerställ kontraster för text och klickbara objekt.
 • Tillgänglighetssäkra dokument på er webbplats.

  Funka Nu AB, Stockholm 2020-10-06

Brister

bibliotek.varmdo.se i huvudsak förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5)
 • Det förekommer formulär som saknar fieldset och legend. (WCAG AA 1.3.5, R53)
 • Det förekommer att tabeller används för styling. (R83)
 • Det förekommer att länkar används istället för checkbox. (WCAG AA 3.2.3)
 • Det förekommer att länkar används istället för knappar och är stylade som en knapp. (WCAG AA 3.2.3)
 • Det förekommer att knappar används istället för länkar och är stylade som en länk. (WCAG AA 3.2.3)
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)
 • Bildspelsnavigering saknar förklarande texter och har en felaktig tabordning. (WCAG A 2.4.3, A 2.5.3)
 • Sökfält och inloggningsfält får inte fokus vid aktivering. (WCAG AA 2.4.7)
 • Det förekommer att tabordningen är felaktig. (WCAG A 2.4.3)
 • Otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7)
 • Dynamisk lista har dubbla länkar. (WCAG A 2.4.4)
 • Huvudmenyn har duplicerade ID. (Ogiltig HTML)
 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Det förekommer att formulärval inte beskriver vad som väljs. (WCAG A 2.5.3)
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
 • Det förekommer rubriktexter som inte är kodade som rubriker. (WCAG A 1.3.2, AA 3.2
 • Det förekommer att tangentbordskommandon inte fungerar. (WCAG A 2.4.1)
 • Sorteringsval i sökresultatet saknar beskrivning av sorteringsordning. (WCAG A 2.5.3)
 • ”Visa fler”-länk i facetter saknar information om vad som ska visas. (WCAG A 1.3.2)
 • Det förekommer att texter inte läses upp av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Det förekommer att WAI-ARIA saknas.
 • Det förekommer att felmeddelanden eller bekräftelsetexter inte visas. (WCAG AA 4.1.3, A 3.3.1)
 • Det går inte att navigera i menyn för ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
 • Innehållet har en felaktig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)
 • Det förekommer att formulärfält inte är uppmärkt i koden (WCAG AA 1.3.5)

Kontakta oss via info.bibliotek@varmdo.se om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Åtgärdsplan

Vår leverantör arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

 Oskäligt betungande anpassning

 Värmdö bibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Bildcheckbox

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att hinna göra detta innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har uppskattat tillgängligheten med https://www.webaccessibility.com/test

bibliotek.varmdo.se publicerades 6 oktober 2015.

Redogörelsen uppdaterades 21 september, 2020.

Nya böcker

243771
Av: Gardell, Jonas
243795
Av: Patchett, Ann
243769
Av: Fagerlund, Jenny
244260
Av: Mero, Niina
243790
Av: Dahl, Arne
244158
Av: Axelzon, Sofie
244259
Av: Marc, Marie-Louise
244159
Av: Enright, Anne
244166
Av: Norman, Andreas
244165
Av: McFarlane, Mhairi

Senast betygsatt

Språk

Öppettider

Advokatjour i Runda huset

Startdatum: 2021-09-28

Advokatjour i Runda huset

Startdatum: 2021-10-12

Advokatjour i Runda huset

Startdatum: 2021-10-26

Advokatjour i Runda huset

Startdatum: 2021-11-09
Gå till första sidan   Gå till föregående sida   1 2 Gå till nästa sida   Gå till sista sidan